Δωρεά από τους Ενεργούς Πολίτες Λάρισας


Δωρεά ενός αναπηρικού αμαξιδίου και ενός τροχήλατο περιπατητήρα “Rollator” από τους Ενεργούς Πολίτες Λάρισας στο σύλλογο μας "Ένωση Ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση" σήμερα 25/11/2018 στο γραφείο μας.

Ο σύλλογος μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει του Ενεργούς Πολίτες για την προθυμία τους στη δωρεά που θα λάβει τόπο σε συνανθρώπους μας.

Δείτε τη δράση από τους Ενεργούς Πολίτες: energw.gr