Ευχαριστήριο προς ΕΑμΠΣ από Διοίκηση Νοσοκομείου για παιδική βιβλιοθήκη